<Macro: (,)>

Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger til fremstilling af foderlægemidler

Et foderlægemiddel er en blanding af en lægemiddelforblanding og et eller flere foderstoffer, som er bestemt til uden forarbejdning at anvendes til dyr. Lægemidlet er tilsat i en sådan mængde, at der kan opnås en terapeutisk effekt.

En lægemiddelforblanding - ofte benævnt premix (til foderlægemidler) - er en veterinærmedicinsk specialitet godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelforblandingen er formuleret med henblik på opblanding i foder og dermed fremstilling af et foderlægemiddel på en af Plantedirektoratet godkendt foderstofvirksomhed.

Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger er lægemidler med antibakteriel eller anthelmintisk effekt. Størstedelen af de foderlægemidler, der anvendes i dag, har antibakteriel effekt (indhold af antibiotikum eller kemoterapeutikum). Foderlægemidler anvendes efter en omhyggelig klinisk undersøgelse til behandling af bakterielle sygdomme i et større husdyrhold.

For at opnå det bedst mulige resultat af behandlingen og da enhver anvendelse af antibiotikum/kemoterapeutikum eller anthelmintikum som lægemiddel, foderlægemiddel eller vækstfremmer bl.a. indebærer risiko for udvikling af resistens hos mikroorganismer og indvoldsorm, bør anvendelsen mindskes og samtidig optimeres mest muligt.

Foderlægemidler må alene udleveres fra apoteket efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille foderlægemidler.

Regler og betingelser for anvendelse af lægemidler, foderlægemidler og tilsætningsstoffer til foderstoffer 

Lægemidler
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses lovbekendtgørelse nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer (lov nr. 1557 af 20.12.2006, lov nr. 534 af 17.6.2008, lov nr. 464 af 18.5.2011 og lov nr. 605 af 18.6.2012).
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1241 af 12. december 2005 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære midler til dyr uden for apotek med senere ændringer (bek. nr. 23 af 18. 1. 2008).
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 826 af 1. august 2012 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
- Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 785 af 25. juni 2010 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr (gengivet i 2.6.1) med senere ændringer (bek. nr. 1029 af 27.8.2010, bek. nr 376 af 28.4.2011 og bek. nr. 569 af 6.6.2011).
- Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer med senere ændringer (bek. nr. 1028 af 27.8.2010 og bek. nr. 567 af 6.6.2011 ).

Foderlægemidler
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr.
- Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 1228 af 7. december 2005 om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk.
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1254 af 12. december 2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.

Tilsætningsstoffer til foderstoffer
- Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011 af lov om foderstoffer.
- Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 28. juni 2011 om foder og foderstofvirksomheder.
- Fødevarestyrelsens vejledning om foder og foderstof-virksomheder oktober 2012.

Økologisk jordbrugsproduktion
- NaturErhvervstyrelsens vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, juli 2012, afsnit 15 (behandling af økologiske dyr).
- Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1671 af 22. december 2010 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. med senere ændringer (bek. nr. 533 af 26.5.2011).

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org