<Macro: (,)>

Lovgivning vedrørende lægemidler til dyr

I det nedenfor anførte og i menupunkterne i venstre side henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 785 af 25. juni 2010 (som ændret ved bek. nr. 1029 af 27. 8. 2010, bek. nr. 376 af 28.4.2011 og bek. nr. 569 af 6.6.2011) om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Maksimalgrænseværdier (MRL-værdier) er defineret i kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 16 og tilbageholdelsestider er omtalt i kapitel 11.

Alle anførte tilbageholdelsestider forudsætter korrekt anvendelse f.eks. dosering, applikation og dyreart (se bl.a. kapitel 11 og kapitel 13, § 39).

I §§ 35, 36 og 39 specificeres de notater dyrlægen skal gøre ved anvendelse eller udlevering af lægemidler inkl. meddelelse af tilbageholdelsestider.

De optegnelser der skal noteres i forbindelse med aftale om Sundhedsrådgivning er opført i § 37.

Kapitel 10 omhandler særlige forhold ved behandling af hest. I
§ 31 henvises til EU-kommissionens liste over uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien. Listen kan findes i venstre panel her på siden.
§ 32 omhandler microchipmærkning af heste.

Opmærksomheden henledes endvidere på:

1. At der løbende vil forekomme nogle justeringer vedr. tilbageholdelsestider.

2. At der i mælkeleverandør-kontrakter kan være specielle krav om lavere grænser for restkoncentrationer i mælk f.eks. absolut ”nul”.

Lovgivning vedr. fødevarekontrol med henblik på tilbageholdelsestider og restkoncentrationer findes i kapitel 8 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 (som ændret ved bek. nr. 1028 af 27. 8. 2010 og bek. nr. 567 af 6.6.2011) om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org