<Macro: (,)>

Bilag 3: Liste over forbudte stoffer

Liste A: Forbudte stoffer
Thyreostatika
Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf
Østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser
Beta-agonister.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org