<Macro: (,)>

Bilag 1: Koder til anvendelse ved indberetning til Vetstat, jf. § 36, stk. 1, nr. 6-8

 

Dyreart 
Kvæg 12
Får, geder 13 
Svin 15 
Pelsdyr 24
Fjerkræ 30
Akvakulturdyr 51
Andre produktionsdyr     95

       

Aldersgruppe
Svin  
Pattegrise, søer, gylte og orner                           55
Smågrise mellem 7 og 30 kg 56
Svin over 30 kg, undtagen søer, gylte og orner   57
Kvæg  
Køer, tyre 61
Kalve under 12 mdr. 62
Ungdyr, stude over 12 mdr. 63 
Får, geder 
Dyr over 12 mdr. 68
Lam/kid under 12 mdr.  69
Fjerkræ    
Slagtefjerkræ  75 
Æglæggere 76
Opdræt 77

  For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.  
        

Ordineringsgrupper for kvæg, svin får geder og pelsdyr
Reproduktion, urogenitalsystem 10
Yver 11
Gastrointestinale lidelser 12
Respirationslidelser 13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud 14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb 15
Andet (kan kun anvendes ved mink) 16

 

Ordineringsgrupper for akvakulturdyr
Rødmundsyge 20
Furunkulose 21
Yngeldødelighedssyndromet (YDS) 22
Andet 23

 

Ordineringsgrupper for fjerkræ
Coccidiose 30
Enteritis 31
Hepatitis 32
Salpingitis 33
Andet 34
Respirationsveje og -organer 35

Ved dyrlægers ordinering til andre produktionsdyr end de ovenfor nævnte udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Ved dyrlægers ordinering af vacciner og sera udfyldes feltet med koden 99.    

     

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org