<Macro: (,)>

 

Udleveringsbestemmelser

Der er i produktinformationen for medicinske specialiteter under ”Udleveringsbestemmelser” anvendt følgende forkortelser:

A Lægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
AP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
APK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
B Lægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.
BP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
BPK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
HA Håndkøb – apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.
HF Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.
HV Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til dyr. Må forhandles til forbrugerne uden om apotekerne i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1241 af 12. december 2005 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek.
HP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe H.
HPK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe H.
PRMIX Må kun udleveres efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har tilladelse til at fremstille foderlægemidler. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
A§4 Lægemidler omfattet af reglerne i receptbekendtgørelsens § 4. Må kun udleveres 1 gang.

Lægemidler godkendt til produktionsdyr må udleveres af apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om, at man ønsker at forhandle lægemidler til produktionsdyr til forbrugerne (jf. § 12, stk. 1 i lov om apoteksvirksomhed) og af indehavere af tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr (jf. § 39, stk. 1 i lov om lægemidler).

NB! Er lægemidlet godkendt til både produktionsdyr og familiedyr og skal lægemidlet anvendes til produktionsdyr, skal recepten være påført ”til produktionsdyr”.

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org