<Macro: (,)>

 

Uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien

Denne liste indeholder de lægemiddelstoffer, der er opført på EU-kommissionens liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, og som ikke har en MRL-værdi (Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006 af 13. december 2006 om fastlæggelse af en liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien).

Der gælder følgende begrænsninger for anvendelsen:
• Stofferne må kun anvendes i forbindelse med kaskaden.
• Der skal fastsættes en tilbageholdelsestid på mindst 6 måneder.

Ingen af stofferne er optaget i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 (MRL-forordningen).

Der er ikke krav om chipmærkning ved brug af et aktiv stof på listen over uundværlige lægemiddelstoffer. Dyrlægen skal udfylde afsnit IX, del III i hestens pas.

Detaljerede oplysninger om alle lægemiddelstoffer, som har en MRL-værdi, og som kan bruges i forbindelse med kaskadereglen, kan findes ved at bruge linket:

http://www.emea.europa.eu/htms/vet/mrls/background.htm  

Her vælger man ” Maximum Residue Limit Reports”.

Analgetika/anæstetika samt substanser der anvendes i forbindelse med anæstesi
Acepromazin
Atipamezol
Atracurium
Buprenorphin
Diazepam
Dobutamin
Dopamin
Edrophonium
Ephedrin
Fentanyl
Glycopyrrolat
Guaifenesin
Midazolam
Morphin
Naloxon
Noradrenalin
Pethidin
Propofol
Sarmazenil
Sevofluran
Tiletamin
Zolazepam

Cardiovasculære midler
Digoxin
Quinidingluconat
Quinidinsulfat
Procainamid
Propanolol

Gastrointestinale midler
Bethanechol
Dioctylnatriumsulfosuccinat
Metoclopramid
Propanthelinbromid

Kramper
Phenytoin
Primidon

Rhabdomyolyse
Natriumdantrolen

Antibiotika m.v.
Amikacin
Azithromycin
Isometamidium
Pyrimethamin
Rifampicin
Ticarcillin

Lokalanalgetika
Bupivacain
Oxybuprocain
Prilocain

Luftvejsmidler
Ambroxol
Ipratropiumbromid
Oxymethazolin

Øjenmidler
Aciclovir
Bengalsk rose
Cyclosporin A
Dorzolamid
Fluorescein
Hydroxypropylmethylcellulose
Idoxuridin
Ketorolac
Lantanoprost
Ofloxacin
Phenylephrin
Timololmaleat
Tropicamid

Hyperlipaemi
Insulin

Svampeinfektioner
Griseofulvin
Ketoconazol
Miconazol
Nystatin

Andet
Bariumsulfat
Chondroitinsulfat
Domperidon
Hydroxyethylstivelse
Imipramin
Iohexol
Iopamidol
Thyrotropin releasing hormon

 

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org