<Macro: (,)>

 

Ansvar

Produkter medtages på Medicin Til Dyr efter at firmaerne har indsendt produkttekstmateriale vedrørende de enkelte produkter til VIFs sekretariat. Materialet er derefter redigeret af de faglige konsulenter. De faglige konsulenter træffer beslutning om udformningen af teksten for de enkelte produkter efter dialog med virksomhederne.

Ansvaret for at produktinformationen er fyldestgørende, herunder fuldt opdateret og korrekt, påhviler virksomhederne. VIF er uden ansvar for registreringsfejl, trykfejl eller andre fejl.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org