<Macro: (,)>

 

Om VIF

Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF) er en forening for virksomheder, der udvikler og markedsfører lægemidler til dyr. Medlemskredsen består af virksomheder med dansk hovedkvarter og af datterselskaber af internationale virksomheder.

VIF har 11 medlemmer, der sammen står for mere end 80% af salget af veterinære lægemidler i Danmark.

VIF har som formål gennem organisatorisk fællesskab:

  • At varetage branchens interesser i forhold til lovgivningsmagten, myndigheder og organisationer
  • At oplyse offentligheden om branchen og dens sundhedsmæssige betydning
  • At holde foreningens medlemmer opdateret om alle forhold af betydning for branchen
  • At håndhæve et erhvervsetisk kodeks om reklame for - og markedsføring af veterinærmedicinske produkter
  • At fremme det internationale samarbejde inden for branchen
  • At formidle oplysning om veterinærmedicinske produkter til danske dyrlæger
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org