<Macro: (,)>

 

Anmeldepligtige husdyrsygdomme i Danmark

En oversigt over de anmeldepligtige husdyrsygdomme findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, - se

Anmeldepligtige sygdomme

Ved mistanke om og ved forekomst af en række husdyrsygdomme, som er omfattet af den veterinære lovgivning, skal praktiserende dyrlæger underrette og eventuelt tilkalde en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen, med henblik på iværksættelse af diagnostiske undersøgelser og eventuelt sygdomsbekæmpelse.

Du kan få faglig sparring med embedsdyrlægerne ved at ringe til en af nedenstående beredskabsafdelinger. Ring også selv om du blot er i tvivl – hellere en gang for meget end en gang for lidt! Du kan evt. tage billeder med mobiltelefonen og sende dem via MMS. Disse vil efter behov kunne videresendes til DTU-Veterinærinstituttets eksperter.

Som udgangspunkt gælder, at færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne. Dette gælder færdsel til eller fra ejendommen af personer, til- eller fraførsel af dyr af alle arter, animalske produkter, herunder mælk, kød og æg, maskiner, transportmidler m.v. Al færdsel må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Husk, at der kan være karantæneregler efter besøg på bedrifter med mistanke om smitsomme husdyrsygdomme.

Tilkald af en embedsdyrlæge på hverdage indenfor almindelig arbejdstid (kl. 9.00-16.00/15.00) sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsens beredskabsafdeling i det område, hvor mistanke om sygdom er opstået.

 

Veterinærafdeling Nord, inkl. beredskab
Tlf. 7227 5095
Fax 7227 5006
E-mail vn-veterinaer@fvst.dk

 

Veterinærafdeling Øst
Tlf. 7227 6230
Fax 7227 6201
E-mail o-veterinaer@fvst.dk

  

Veterinærafdeling Syd inkl. beredskab
Tlf. 3067 5970
Fax 7227 5702
E-mail vs-veterinaer@fvst.dk


Uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 16.00-20.00, fredage dog kl. 15.00-20.00, lørdage samt søn- og helligdage kl. 10.00-20.00) kan embedsdyrlæge tilkaldes på Fødevarestyrelsens landsdækkende vagttelefon, tlf. 7012 1800.


 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org