<Macro: (,)>

Svampeinfektioner

Saprolegniainfektion

Årsag
Saprolegnia
sp.

Udbredelse
Skimmelangreb forekommer meget almindeligt i dambrug. Æg, yngel og moderfisk efter afstrygning angribes specielt.

Symptomer
Svampen vokser i huden og gæller med karakteristiske bomuldsagtige belægninger.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af svampehyfer.

Profylakse
Skånsom behandling ved håndtering af fisken. Opsamling af døde æg og fisk. Ekstra vitaminer i foderet.

Terapi
Oxyderende midler med brintoverilte og formalin samt salt kan anvendes til fisk og æg.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org