<Macro: (,)>

Heste

Vaccination

Optimal vaccinationsplan
Ønskes basis-vaccinationen påbegyndt inden 6-månedersalderen, må det anbefales at basisvaccinere 3 gange, f.eks. i 4, 6 og 8 måneders alderen. Blokerende maternelle antistoffer mod influenza kan nemlig påvises i blodet hos en del føl op til 6 måneders alderen. Der basisvaccineres mod influenza, EHV og tetanus (evt. 3. basisvaccination kun influenza og EHV). Efter 1/2 år revaccineres mod influenza og EHV og efter yderligere 1/2 år mod influenza, EHV samt tetanus. Herefter vaccineres hvert halve år mod influenza og EHV indtil hesten fylder 4 år. Årlige boostere anses ofte for tilstrækkelige, men især hos heste med star kontakt (væddeløbs- og konkurrenceheste) anbefales halvårlige revaccinationer mod hesteinfluenza. Siden midten af 80erne har equint A2-influenzavirus udviklet sig inden for to linjer: Den amerikanske og den europæiske. Disse anses nu for at være så antigent forskellige, at det anbefales at bruge influenzavacciner med opdaterede såvel amerikanske som europæiske A2-stammer.

Ved sår gives en booster mod tetanus, der ellers gives hvert 3.-4. år sammen med de øvrige vacciner.

Alle heste kan vaccineres mod EVA. Der basisvaccineres to gange med 3-4 ugers interval og herefter revaccineres årligt. Avlshingste og hopper, der skal bedækkes, bør have den 2 basisvaccination senest 3 uger før bedækning. Føl kan vaccineres fra 6 ugers alderen.

Drægtige hopper kan vaccineres mod EHV-1 (»virusabort«) i 5., 7. og 9. drægtighedsmåned i hver sæson. Kun Equip EHV 1,4 er registreret til brug mod abort. Ca. 1 måned inden folingen kan hopperne vaccineres mod influenza og tetanus, så føllene kan beskyttes gennem kolostrum.

Organisationernes vaccinationsregler
Alle hestesportsorganisationer kræver dokumentation for, at heste, som deltager i væddeløb eller stævner, er regelmæssigt vaccinerede mod influenza. Disse regler er optrykt nedenfor.

Dansk Travsports Centralforbund

Vaccination mod influenza
Alle heste, der opstaldes eller starter ved danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

Ingen hest må opstaldes eller starte på banerne, uden at det er dokumenteret, at den er basis-vaccineret mod influenza. Ved basis-vaccination forstås mindst to vaccinationer udført med et interval på mindst 3 uger og højst 3 måneder på den hidtil uvaccinerede hest.

Basis-vaccinationen skal være tilendebragt, senest 10 dage før hesten opstaldes eller starter på banen.

Efter udført basis-vaccination skal hesten revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 6 måneder, til og med dens 3. leveår.

Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder.

Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten ansvarlige person indsendes til det respektive travselskab eller Centralforbundet, således at edb-registrering kan foretages. Kun registrering i Trav Data er gyldig dokumentation for vaccination, og skal være foretaget inden hesten opstaldes eller anmeldes til løb.

Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning. Overtrædelse af disse regler medfører øjeblikkelig bortvisning af hesten fra banen samt en bøde på kr. 1.000,00 til den ansvarlige.

Dansk Galop

Vaccinationsbestemmelser
Enhver hest, der anbringes i dansk træningsetablissement eller bringes til start i Danmark, skal være vaccineret mod equin influenza således:

  1. Basisvaccination ved 2 injektioner med min. 21 og max. 92 dages interval
  2. Fornyet injektion min. 150 max. 215 dage senere
  3. Revaccination max. 12 måneder efter forrige vaccination

Bevis for vaccination skal være Dansk Galop i hænde senest 1. marts.

Ingen vaccination må være foretaget inden for en 10 dages periode, før hest bringes til start.

Hestepas
Enhver hest, der bringes til start på dansk væddeløbsbane, skal være i besiddelse af et af en anerkendt væddeløbsmyndighed udstedt hestepas.

Passet præsenteres i det løbsafholdende selskabs sekretariat senest en halv time før første løbs start.

For dansktrænede heste kun første gang hesten bringes til start på den pågældende bane.

Enhver registreret hest, der omflyttes inden for EU skal være ledsaget af godkendt identifikationsdokument/Hestepas.

Toldfrihedsattester
Til gæstende heste fra lande uden for EU udstedes af det løbsafholdende selskabs sekretariat.

Dansk Ride Forbund

Af DRFs reglement fremgår det, at alle heste, der starter stævner, skal være vaccineret mod influenza.

Vaccinationsregler ved start til nationale stævner

Stævneåret 1. januar – 31. december 2012
Hidtidige regler er gældende. Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 dage efter foregående vaccination.

Stævneåret fra 1. januar 2013 og fremefter
For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. december 2012, gælder ovenstående regler.

For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler:

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse.

Vaccinationsregler ved start til internationale stævne

FEIs regler for heste/ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI (FEI Veterinary Regulations)
Nedenstående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI.

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er korrekt basisvaccineret før 2005 efter FEIs daværende regler, og hvor de årlige revaccinationer er regelret fulgt, skal ikke have ny basisvaccination og Booster-vaccination, men kan starte FEI stævner, såfremt årlig revaccination er fulgt. Dog må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er basisvaccineret efter 1. januar 2005 skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse.

Dansk Ride Forbunds anbefalinger
Dansk Ride Forbund ønsker at bidrage til, at den danske hestebestand beskyttes mod influenza. Derfor anbefaler forbundet, at man vaccinerer sin hest/pony efter det nye vaccinationsprogram, hvis hesten/ponyen er stævneaktiv og er basisvaccineret efter de gamle regler.

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org